Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:58
-00:47:47
+00:29:29
6948 1388
250 / 476
-00:37:58
+00:26:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii