Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:26
-00:43:19
+00:33:57
8905 2336
338 / 476
-00:33:30
+00:31:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii