Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:15
-00:39:30
+00:37:46
10137 3048
390 / 476
-00:29:41
+00:35:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii