Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:28
-00:46:17
+00:30:59
7686 5966
272 / 476
-00:36:28
+00:28:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii