Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:12
-00:48:33
+00:28:43
6544 1220
234 / 476
-00:38:44
+00:26:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii