Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:37
-00:39:17
+00:41:39
8249 5513
118 / 126
-00:15:17
+00:33:24
01:01:54
-00:44:51
+00:32:25
8313 6282
92 / 133
-00:20:12
+00:21:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii