Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:35
-00:32:10
+00:45:06
11413 3857
86 / 94
-00:08:35
+00:33:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii