Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:38
-00:34:07
+00:43:09
11194 7481
45 / 49
-00:06:50
+00:30:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii