Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:35
-00:33:10
+00:44:06
11324 3795
422 / 446
-00:33:09
+00:36:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii