Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:17
-00:37:28
+00:39:48
10605 3338
163 / 183
-00:17:35
+00:37:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii