Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:11
-00:42:59
+00:30:51
5537 4268
M30 : 1893
248 / 373
-00:27:55
+00:27:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii