Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:31
-00:45:44
+00:32:38
4449 3797
92 / 136
-00:24:16
+00:23:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii