Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:27
-00:25:50
+00:17:50
1404 1404
56 / 81
-00:06:53
+00:10:53
01:08:54
-00:37:51
+00:39:25
10539 3294
388 / 446
-00:37:50
+00:32:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii