Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:43
-00:40:02
+00:37:14
9988 2948
386 / 476
-00:30:13
+00:34:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii