Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:21
-00:34:24
+00:42:52
11163 3693
448 / 476
-00:24:35
+00:40:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii