Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:47
-00:43:58
+00:33:18
8689 2210
190 / 258
-00:19:22
+00:26:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii