Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:04
-00:38:41
+00:38:35
10362 3194
403 / 476
-00:28:52
+00:35:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii