Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:59:08
-00:47:37
+00:29:39
7039 5617
44 / 84
-00:37:50
+00:17:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii