Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:23
-00:39:22
+00:37:54
10185 7114
37 / 48
-00:19:44
+00:30:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii