Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:13
-00:35:57
+00:37:53
7317 2217
K30 : 1071
342 / 389
-00:17:53
+00:30:22
00:59:16
-00:50:38
+00:30:18
5693 1282
241 / 380
-00:35:15
+00:22:44
01:14:27
-00:32:18
+00:44:58
11403 3848
484 / 501
-00:14:45
+00:37:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii