Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:21
-00:33:24
+00:43:52
11295 3774
453 / 476
-00:23:35
+00:41:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii