Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:57:16
-00:49:29
+00:27:47
6046 1022
217 / 476
-00:39:40
+00:25:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii