Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:03
-00:45:42
+00:31:34
7944 1839
65 / 94
-00:22:07
+00:19:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii