Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:43
-00:27:02
+00:50:14
11721 4063
468 / 476
-00:17:13
+00:47:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii