Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:02
-00:37:43
+00:39:33
10556 3307
413 / 476
-00:27:54
+00:36:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii