Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:19
-00:31:26
+00:45:50
11487 3906
453 / 461
-00:13:51
+00:36:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii