Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:50
-00:34:55
+00:42:21
11075 3633
445 / 476
-00:25:06
+00:39:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii