Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:50
-00:32:55
+00:44:21
11342 3808
456 / 476
-00:23:06
+00:41:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii