Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:56
-00:40:49
+00:36:27
9769 2829
373 / 476
-00:31:00
+00:33:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii