Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:50
-00:44:55
+00:32:21
8280 6268
84 / 111
-00:17:38
+00:23:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii