Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:33
-00:42:12
+00:35:04
9293 2549
352 / 476
-00:32:23
+00:32:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii