Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:26
-00:45:19
+00:31:57
8120 1936
291 / 476
-00:35:30
+00:29:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii