Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:53:04
-00:53:41
+00:23:35
3871 392
132 / 476
-00:43:52
+00:20:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii