Biegnij Warszawo
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:14
-00:43:31
+00:33:45
8839 2297
350 / 461
-00:25:56
+00:24:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii