Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:13
-00:44:41
+00:36:15
7316 5150
259 / 311
-00:26:42
+00:32:56
01:03:46
-00:42:59
+00:34:17
9018 6621
340 / 476
-00:33:10
+00:31:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii