Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:48
-00:34:57
+00:42:19
11070 3631
111 / 120
-00:17:24
+00:39:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii