Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:43:51
-01:02:54
+00:14:22
502 477
11 / 120
-00:45:21
+00:11:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii