Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:10
-00:40:35
+00:36:41
9824 2861
375 / 476
-00:30:46
+00:34:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii