Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:36
-00:47:18
+00:33:38
6684 1793
234 / 311
-00:29:19
+00:30:19
01:07:14
-00:39:31
+00:37:45
10131 3044
389 / 476
-00:29:42
+00:35:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii