Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:21:20
-00:27:24
+00:04:53
8 8
1 / 106
-00:24:05
00:21:22
-00:38:55
+00:04:45
16 16
2 / 100
-00:23:45
+00:03:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii