Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:15
-00:37:47
+00:41:33
6937 2427
K30 : 1119
318 / 341
-00:20:56
+00:34:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii