Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:14
-00:42:31
+00:37:28
5694 1012
123 / 151
-00:17:37
+00:29:14
01:02:38
-00:45:37
+00:32:45
4473 660
90 / 135
-00:35:20
+00:24:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii