Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:35
-01:05:10
+00:12:06
232 222
8 / 120
-00:47:37
+00:08:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii