Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:50
-00:33:55
+00:43:21
11228 3734
444 / 461
-00:16:20
+00:34:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii