Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:47
-00:45:58
+00:31:18
7820 1779
302 / 461
-00:28:23
+00:22:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii