Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:33
-00:45:21
+00:35:35
7174 2081
276 / 345
-00:20:35
+00:29:52
01:04:00
-00:42:45
+00:34:31
9102 2443
363 / 461
-00:25:10
+00:25:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii