Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:53:45
-00:53:00
+00:24:16
4210 475
143 / 476
-00:43:11
+00:21:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii