Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:23
-00:47:22
+00:29:54
7187 1493
255 / 476
-00:37:33
+00:27:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii