Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:15
-00:43:47
+00:35:33
6184 1928
K30 : 894
290 / 341
-00:26:56
+00:28:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii