Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:16:12
-00:32:03
+00:46:19
6187 4800
117 / 126
-00:21:34
+00:36:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii